ŻALUZJATOR – szczypce do czyszczenia żaluzji

24.29 

SKU: DA76921 Kategoria:

Opis

Wyko­na­no z trans­pa­rent­ne­go plastiku.Maks. wymia­ry: 21 x 9 x 2,5 cm.
GRATIS DRUGA NAKŁADKA.
Wyczy­ści 2 lame­le jed­no­cze­śnie = umoż­li­wia łatwe i szyb­kie czysz­cze­nie. W zesta­wie z wymien­ną nasad­ką, któ­rą moż­na prać.