1,6 L dzban ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką

75.90 

SKU: FC30911 Kategoria:

Opis

1,6 L dzban ze szkła boro­krze­mo­we­go z bam­bu­so­wą pokryw­ką z sili­ko­no­wą uszczel­ką, w dol­nej czę­ści wie­ka stal nie­rdzew­na do ochro­ny bam­bu­sa. Wymia­ry: 13 x 9,5 x 27,5 cm.

 
 
 
 
 

Ide­al­ny do ser­wo­wa­nia owo­co­wych czy roślin­ny­ych napo­jów, lemo­niad i soków.
Odpo­wied­ni do zim­nych i gorą­cych napojów.

 

. Bam­bu­so­wa pokryw­ka z sili­ko­no­wą uszczel­ką, w dol­nej czę­ści wie­ka stal nie­rdzew­na dla ochro­ny bambusa.
Pla­ster­ki owo­ców czy lód zosta­ną wewnątrz.