Szklany pojemnik z akacjową pokrywką ACACIA & BOROSIL GLASS GoEco®

43.19 

SKU: FC30921 Kategoria:

Opis

Pięk­ne i czy­sto desi­gner­skie wykonanie.

POJEMNOŚĆ 230 ML

Wyko­rzy­stasz na maka­ro­ny, rośli­ny strącz­ko­we, cukier, mąkę, kawę, her­ba­tę liścia­stą, orzesz­ki, przy­pra­wy, ale tak­że na róż­ne aran­ża­cje lub suszo­ną żywność.
wyko­na­no z boro­krze­mo­we­go szkła, któ­re ma wyso­ką odpor­ność na eks­tre­mal­ne temperatury
pojem­ność 230 ml, śred­ni­ca 8 cm, wys. 8,5 cm

ŚWIETNIE BĘDĄ SIĘ PREZENTOWAĆ NA PÓŁCEKUCHNI