3 szt. szklane pojemniki na bambusowej podstawce

75.90 

SKU: FC30931 Kategoria:

Opis

3 szt. zestaw 3 szkla­nych pojem­ni­ków do ser­wo­wa­nia, 3 x pojem­nik obję­tość 270 ml. Wymia­ry: śred­ni­ca 8,5 x wys. 6,5 cm (z wiecz­kiem 7,5 cm), 3 x łyżecz­ka 12,5 cm, 1 x pod­staw­ka 28,5 x 9 x 1 cm (ze sło­icz­ka­mi 8,5 cm).

Zestaw do ser­wo­wa­nia 3x 270 ml pojemnik

Wyko­rzy­stasz je na róż­ne dże­my, mar­mo­la­dy, przy­pra­wy, cukier, sól, her­ba­ty liściaste…
w kom­ple­cie prak­tycz­na bam­bu­so­wa łyżecz­ka, któ­ra jest umiesz­czo­na w otwo­rze bam­bu­so­wej pokrywki.