TRIANGLE, rozgałęźnik 3 gniazda

15.37 

SKU: EL23302 Kategoria:

Opis

TRIANGLE, gniaz­do roz­dzie­la­ją­ce 3 x 16A, kształt trój­ką­ta, typ fran­cu­ski, osło­na zabez­pie­cza­ją­ca przed dziećmi.Materiał z two­rzy­wa sztucz­ne­go. Osło­ny zabez­pie­cza­ją­ce ochro­nią nawet najmniejszych.Prąd / napię­cie 16 A / 230 V ~ 50 Hz.
RODZAJ FRANCUSKI (tzw. typ fran­cu­ski) = gniaz­do skła­da­ją­ce się z dwóch otwo­rów dla prze­wo­dów fazo­wych i neu­tral­nych oraz bol­ca uziemiającego.