T” rozgałęźnik, na 3 gniazda

18.90 

SKU: EL23303 Kategoria:

Opis

T” Roz­ga­łęź­nik, gniaz­do roz­dzie­la­ją­ce 3 x 16A, kształt lite­ry “T”,typ fran­cu­ski, osło­na zabez­pie­cza­ją­ca przed dziećmi.Materiał z two­rzy­wa sztucznego.Osłony zabez­pie­cza­ją­ce ochro­nią nawet najmniejszych.Prąd / napię­cie 16 A / 230 V ~ 50 Hz.
RODZAJ FRANCUSKI (tzw. typ fran­cu­ski) = gniaz­do skła­da­ją­ce się z dwóch otwo­rów dla prze­wo­dów fazo­wych i neu­tral­nych oraz bol­ca uziemiającego.