Sportowe etui na ramię

29.99 

SKU: DA95121 Kategoria:

Opis

Spor­to­we etui na ramię na tele­fon komór­ko­wy do wiel­ko­ści ok. 5,5 , zapię­cie na rzep,od wewnątrz otwo­ry na słu­chaw­ki. Wyświe­tlacz łatwo się obsłu­gu­je przez przed­nią folię,więc nie musisz wyj­mo­wać telefonu.
Mate­riał: wyko­na­no z mate­ria­łu na bazie neo­pre­nu i PU.Wymiary: obwód ok. 29 – 38 cm, prze­zro­czy­sta część w roz­mia­rze 14 x 7 cm.