TERMOCHWYT rękawica z neoprenu

37.90 

SKU: DA91302 Kategoria:

Opis

Odpor­na na tem­pe­ra­tu­ry aż do 260 °C. Wyko­na­na z neoprenu.
Moż­na prać w 30 °C. Wymia­ry ok. 14 x 32 cm.
ROZMIAR UNIWERSALNY na pra­wą i lewą rękę. Jest prze­dłu­żo­na, aby chro­nić przed­ra­mię­przed opa­rze­niem i ma anty­po­śli­zgo­wą powierzch­nię dla bez­piecz­ne­go chwy­tu gorą­ce­go przedmiotu.