SZYBKOCEDZAK

10.90 

SKU: DA83683 Kategoria:

Opis

SZYB­KO­CE­DZA­KŁyż­ka wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Ide­al­na do odce­dza­nie goto­wa­ny­chwa­rzyw, pie­ro­gów itp. Narzę­dzie moż­na myć w zmy­war­ce, nada­je się do kuchen­ki mikro­fa­lo­we­ji zamrażarki.
Wymia­ry: dłu­gość 33,5 cm, dłu­gość­ce­dza­ka 12 cm, głę­bo­kość cedza­ka 6,5 cm.