BUTOSTOS stojak do przechowywania butów

9.90 

SKU: DA83773 Kategoria:

Opis

BUTOSTOS sto­jak do oszczęd­ne­go i bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia obu­wia i butów,wykonany z wyso­kiej jako­ści odpor­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wyso­kość sto­ja­ka 13 cmu­moż­li­wi skła­do­wa­nie nawet wyż­szych dam­skich butów na obca­sie i koturnie.Przednia część jest prak­tycz­nie przy­sto­so­wa­na do łatwe­go chwy­ta­nia i wyj­mo­wa­nia sto­ja­kaz pół­ki na buty. Wymia­ry: 10 x 25,5 x 12,5 cm.

 

Pomo­że Ci zaosz­czę­dzić miej­sce w szaf­ce na buty i schlud­nie upo­rząd­ko­wać buty, bot­ki i szpilki.
Wierzch­nia część sto­ja­ka jest antypoślizgowa.
 Wysu­wa­ny ogra­nicz­nik prze­ciw ześli­zgnię­ciu obuwia.