Metalowy twieracz do puszek

37.90 

SKU: DA7222 Kategoria:

Opis

W sty­lu nowo­cze­sne­go kolo­ru dym­nej czer­ni, nada­je się rów­nież na prezent.Metal z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem powierzchniowym.Uchwyt i obro­to­wa część pokry­te są sili­ko­no­wy­mi ele­men­ta­mi antypoślizgowymi.
Maks. wymia­ry: 15,5 x 4,5 x 6 cm.