Metalowy korkociąg

43.19 

SKU: DA7221 Kategoria:

Opis

W sty­lu nowo­cze­sne­go kolo­ru dym­nej czer­ni, nada­je się rów­nież na prezent.Metal z błysz­czą­cym powierzch­nio­wym wykończeniem.Uchwyty i obro­to­wa część kor­ko­cią­gu pokry­te są sili­ko­no­wy­mi ele­men­ta­mi antypoślizgowymi.
Maks. wymia­ry: 17 x 6 x 4,5 cm.