CZEREŚNIATOR/ OLIWKATOR ręczna drylownica, ze stali nierdzewnej

18.90 

SKU: DA8440 Kategoria:

Opis

CZEREŚNIATOR/ OLIWKATOR odpe­stow­nik, ręcz­na drylownica,wykonano z pierw­szo­rzęd­nej sta­li nie­rdzew­nej, nada­je się do zmy­war­ki, dłu­gość 16,5 cm.

Wyko­rzy­stasz go:

przy susze­niu owoców
przy­go­to­wy­wa­niu mar­mo­lad, dże­mów i syropów
pod­czas pie­cze­nia cze­re­śnio­wych ciast
ale tak­że do dry­lo­wa­nia oli­wek np. przy przy­go­to­wy­wa­niu pizzy