Uniwersalna ostrzałka do noży

37.90 

SKU: DA7175 Kategoria:

Opis

Łatwe sto­so­wa­nie:
1. oseł­kę postaw na pła­skiej powierzch­ni i moc­no przytrzymaj.
2. nóż lub nożycz­ki umieść ostrzem do wewnątrz ostrzał­ki i naostrz kil­ko­ma rucha­mi ku sobie.
Wyko­na­na z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, tar­cze szli­fier­skie ze spe­cjal­nej cera­mi­ki do sztućców.Anatomicznie ukształ­to­wa­ny uchwyt anty­po­śli­zgo­wy jest opa­trzo­ny mate­ria­łem ABS soft touch (anty­po­śli­zgo­wy, przy­jem­ny w doty­ku). Moż­na myć w zmywarce.
Maks. wymia­ry: 13 x 5 x 4,5 cm