CEBULOCHWYTAK pomocnik do łatwego krojenia cebuli

22.90 

SKU: DA6629 Kategoria:

Opis

Pomoc­nik do łatwe­go i bez­piecz­ne­go kro­je­nia cebu­li i innych warzyw. Masyw­na kon­struk­cja- wyko­na­ny z pierw­szo­rzęd­nej sta­li nie­rdzew­nej i wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku, nada­je się do zmywarki.
Wymia­ry: 6,5 x 2 x 13,5 cm.