Podróżne etui na szczoteczki i pastę do zębów ŻYRAFA

15.37 

SKU: DA37391 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ne etui ochro­ni szczo­tecz­kę przed uszko­dze­niem, zanie­czysz­cze­niem lub samo­dziel­nym włą­cze­niem (w przy­pad­ku szczo­tek sonicz­nych) pod­czas podróży!