2w1 dwustronna deska do krojenia warzyw oraz mięsa

38.13 

SKU: DA38681 Kategoria:

Opis

Ta deska do kro­je­nia jest prak­tycz­nym narzę­dziem, któ­re uła­twia przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków i zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo pod­czas pra­cy z suro­wym mię­sem. To nie­za­stą­pio­ne wypo­sa­że­nie każ­dej kuchni.