Wycieraczka, prostokątna, 40 x 60 cm

30.81 

SKU: DA16881 Kategoria:

Opis

Mata pro­sto­kąt­na do czysz­cze­nia obu­wia. Wyko­na­na z wul­ka­ni­zo­wa­ne­go kał­czu­ka, 100% PES.

Trwa­ły materiał
Anty­po­śli­zgo­we dno, nie prze­miesz­cza się
Gór­na część jest wyło­żo­na mate­ria­łem co uła­twia oczysz­cza­nie obuwia.
Moż­na odku­rzać i czy­ścić wodą.

Wymia­ry: 40 x 60 cm