Karuzela na przyprawy SPICE CAROUSEL

122.59 

SKU: DA35511 Kategoria:

Opis

Życie pole­ga na testo­wa­niu sma­ków! Wybie­raj przy­pra­wy według wła­snych upodobań!DESIGN & JAKOŚĆ to połą­cze­nie szla­chet­nej sta­li nie­rdzew­nej i szkła. Szkla­na przy­praw­ni­ki umoż­li­wia­ją pro­sty wybór przy­praw „na oko”.