Papcie do polerowania, „kapciopolerki”

39.75 

SKU: DA3424 Kategoria:

Opis

Pap­cie do pole­row­nia, roz­mia­ry od 41 do 45
Pode­szwa wyko­na­na z gęsto uło­żo­nych chłon­nych włó­kien takich samych jak w mopie SASANKA. Kap­cie dokład­nie zbie­ra­ją kurz i bród. Z gład­kich powierzch­ni takich jak: par­kie­ty pod­ło­gi pły­wa­ją­ce, kafle w łazience.
Kap­cie moż­na prać w pral­ce w tem­pe­ra­tu­rze 40 stop­ni. Dzię­ki temu zawsze będę higie­nicz­nie czyste.