10 szt. Aromatyczne zawieszki cedrowe

27.90 

SKU: DA59481 Kategoria:

Opis

Każ­da zawiesz­ka cedro­wa jest wyko­na­na z aro­ma­tycz­ne­go drew­na czer­wo­ne­go cedru i wspa­nia­le dzia­ła jako natu­ral­ny śro­dek odstra­sza­ją­cy mole odzieżowe.