SŁONIOPRZEPYCHACZ do udrażniania odpływów

18.90 

SKU: DA9401 Kategoria:

Opis

Z pomo­cą prze­py­cha­cza nastą­pi sil­ny wzrost ciśnie­nia, któ­ry przy­wró­ci droż­ność odpły­wom urzą­dzeń sanitarnych.
Wymia­ry: śred­ni­ca 10,5 cm, wyso­kość 17 cm.