ZESTAW 12 odcieni dekoracyjnych farb DO TKANIN, 4 pędzle i 1 paleta

39.75 

SKU: DA32841 Kategoria:

Opis

12 odcie­ni far­bek deko­ra­cyj­nych do tka­nin (lek­ko prze­zro­czy­ste, szyb­ko schną­ce), na bazie wody, 4 pędz­le róż­nej wiel­ko­ści i 1 pla­sti­ko­wa pale­ta do mie­sza­nia kolo­rów. Wymia­ry: pojem­ność jed­nej far­by 12 ml, dłu­gość pędzel­ków 17 cm, 19,5 cm, 21 cm i 22,5 cm, śred­ni­ca pale­ty 14 cm. Opa­ko­wa­nie 27 x 2,5 x 18 cm.

Stwórz wła­sny design na tek­sty­liach i jedwabiu…

 

nada­ją się do róż­nych tech­nik: malo­wa­nie ręcz­ne, sito­druk, stemplowanie.
na bazie wod­nej – roz­cień­czal­ne wodą
odpor­ne, po wyschnię­ciu moż­na prać ręcz­nie do temp. 40 °C.

INTENSYWNE KOLOROWE TONY
Poma­luj koszul­ki, podusz­ki, obru­sy, koce, tor­by, ple­ca­ki, sza­li­ki, trampki…