Stylowa temperówka ręczna ROBOT

46.90 

SKU: DA32811 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­na tem­pe­rów­ka ręcz­na do ołów­ków o śred­ni­cy do ok. 8 mm z wyso­kiej jako­ści sta­lo­wym nożem. Wymia­ry: 9 x 7 (z rącz­ką 10 cm) x 10 cm.

 

spe­cjal­ny sta­lo­wy nóż
od spodu otwór do wysy­py­wa­nia “tro­cin”