12 szt. artystyczne akwarelowe kredki najwyższej jakości, AQUARELLE

22.68 

SKU: DA32792 Kategoria:

Opis

12 szt. zestaw akwa­re­lo­wych kre­dek arty­stycz­nych naj­wyż­szej jako­ści, sze­ścio­kąt­ne, nada­ją­ce się do malo­wa­nia na sucho i mokro. Śred­ni­ca kred­ki ok. 7 mm, dłu­gość 17, 5 cm.

2w1 SUCHEMOKRE malowanie!

CIESZ SIĘ ZABAWĄ & KREATYWNOŚCIĄ!

możesz uży­wać ich jak kla­sycz­ne kred­ki lub roz­my­wać wodą za pomo­cą pędzel­ka, czy ryso­wać na wil­got­nej powierzch­ni albo nama­czać kred­kę bez­po­śred­nio w wodzie.
do pięk­nych rysun­ków akwa­re­lo­wych i nie­sa­mo­wi­tych obrazów

PIĘKNIE NASYCONEJASNE BARWY!

 

12 róż­nych odcieni

 
 
 
Do per­fek­cyj­ne­go stru­ga­nia kre­dek wyko­rzy­staj nasze tem­pe­rów­ki DA29211, DA32811, DA32812, DA32813.