12 szt. artystyczne kredki najwyższej jakości, JASKRAWE NEONOWE

22.68 

SKU: DA32793 Kategoria:

Opis

12 szt. NEONOWYCH JASKRAWYCH kre­dek arty­stycz­nych naj­wyż­szej jako­ści, okrą­głe, 12 odcie­ni. Śred­ni­ca kred­ki ok. 7 mm, dłu­gość 17, 5 cm.

Pięk­nie jaskra­we odcie­nie do uwy­dat­nie­nia rysunku. 

CIESZ SIĘ ZABAWĄ & KREATYWNOŚCIĄ!

kred­ki lek­ko suną po papie­rze, łatwo się mie­sza, nakła­da war­stwy i cieniuje
do pięk­nych rysun­ków, nie­sa­mo­wi­tych obra­zów i wyjąt­ko­wych  mandali

PIĘKNIE NEONOWERAŻĄCE  I JASNE BARWY!

 

12 róż­nych odcieni

 
 
 
Do per­fek­cyj­ne­go nastru­ga­nia kre­dek wyko­rzy­staj nasze tem­pe­rów­ki DA29211, DA32811, DA32812, DA32813.