ZMAZYWALNE pióro kulkowe

12.90 

SKU: DA6118 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­sta­ją nie tyl­ko dzie­ci, ale tak­że doro­śli- każ­dy cza­sa­mi robi błąd- nie ma nic łatwiej­sze­go­niż od razu to popra­wić! Dłu­go­pis lub wyma­zy­wal­ne pió­ro wiecz­ne. Wybierz kolor, któ­ry potrzebujesz.
Nie­bie­ski wkład.