180 ml ręczny młynek do przypraw

18.90 

SKU: DA31331 Kategoria:

Opis

180 ml ręcz­ny mły­nek do przy­praw z wkła­dem cera­micz­nym oraz prak­tycz­ną pokryw­ką, połą­cze­nie szkła i pla­sti­ku. Pojem­ność 180 ml. Śred­ni­ca dol­na 6,5 ​​cm, gór­na 6 cm, wyso­kość 13 cm.

 

Mły­nek z cera­micz­nym mecha­ni­zmem i moż­li­wo­ścią usta­wie­nia gru­bo­ści mielenia.
Możesz sto­so­wać jako ory­gi­nal­ny przyprawnik.
Wyko­rzy­stasz na gru­bą sól, cały pieprz, zie­le angiel­skie, cały kmi­nek, chil­li i inne gru­be przyprawy.