Regulowana suszarka na grzejniki, 45 do 79 cm

61.71 

SKU: DA313111 Kategoria:

Opis

REGULOWANA SUSZARKA na grzej­nik z powierzch­nią do odkładania.Połączenie pla­sti­ku i meta­lu. Wymia­ry: szer. 45–79 x gł. 35 x wys. 18 cm.

 

 

Powierzch­nia do odkła­da­nia 38 x 35 cm z pię­ciu wyj­mo­wa­nych płyt, któ­rą moż­na usta­wić według potrze­by, usu­wa­jąc daną ilość pasków = powsta­nie tak dal­sze miej­sce do powie­sze­nia prania!
W kom­ple­cie 28 klip­sów na skar­pet­ki i drob­ną odzież.