Regulowana suszarka na grzejnik, 32 do 60 cm

46.26 

SKU: DA313112 Kategoria:

Opis

REGULOWANA SUSZARKA na grzej­nik z powierzch­nią do odkładania.Połączenie pla­sti­ku i meta­lu. Wymia­ry: szer. 32–60 x gł. 35 x wys. ok. 19 cm (gór­ne uchwy­ty na kalo­ry­fer moż­na zło­żyć i zło­żo­na suszar­ka ma tyl­ko ok. 3 cm grubości).

 

 

Powierzch­nia do odkła­da­nia 30 x 35 cm z 3 wyj­mo­wa­nych płyt, któ­rą moż­na usta­wić według potrze­by, usu­wa­jąc daną ilość pasków = powsta­nie tak dal­sze miej­sce do powie­sze­nia prania!
W kom­ple­cie 28 klip­sów na skar­pet­ki i drob­ną odzież.