18 cm 2w1 dwustronna nierdzewna obieraczka, otrza piłkowe i do pasków

10.90 

SKU: DA30621 Kategoria:

Opis

2w1 dwu­stron­na OBIERACZKA, dwa róż­ne ostrza (pił­ko­we i do cien­kich pasków),długość 18 cm, wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie z błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej,z oczkiem do zawieszenia.

 

OSTRZE PIŁKOWE ide­al­ne do obie­ra­nia cien­kich skó­rek, np. pomi­do­rów lub brzoskwiń

 

 

OSTRZE DO CIENKICH PASKÓW stwo­rzy deli­kat­ne paski julien­ne z owo­ców i warzyw