25 cm nierdzewna trzepaczka do ubijania i mieszania

10.90 

SKU: DA30591 Kategoria:

Opis

TRZEPACZKA do ubi­ja­nia i mie­sza­nia, wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie z błysz­czą­cej­sta­li nie­rdzew­nej, z oczkiem do zawie­sze­nia, dłu­gość 25,5 cm, śred­ni­ca 4,5 cm.

 

Wyko­rzy­stasz do ręcz­ne­go mie­sza­nia cia­sta nale­śni­ko­we­go, kok­taj­li, moż­na zasto­so­wać przy doda­wa­niu mąki do sosów czy zup.