19,5 cm RADŁO, nierdzewny krajacz do ciasta

10.90 

SKU: DA30651 Kategoria:

Opis

RADŁO/ kra­jacz do cia­sta, wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie z błysz­czą­cej sta­li­nier­dzew­nej, z oczkiem do zawie­sze­nia, dłu­gość 19,5 cm, śred­ni­ca radła 6,3 cm.

 

Wytniesz zgrab­ne kształ­ty z dowol­ne­go roz­wał­ko­wa­ne­go ciasta.