108 szt. PUZZLE OCEAN w kształcie wieloryba

46.26 

SKU: DA30502 Kategoria:

Opis

108 szt. PUZZLE OCEAN w kształ­cie wie­lo­ry­ba, w prak­tycz­nym kufer­ku z paskiem­do prze­no­sze­nia, wyko­na­no z solid­nej tek­tu­ry. Wymia­ry obraz­ka 60 x 37 cm,etui: szer. 18 x gł. 6,8 x wys. 20 cm, dłu­gość paska ok. 95 cm.

 

pięk­nie ilu­stro­wa­ne kar­to­no­we puz­zle z moty­wem oce­anu i pod­wod­ne­go świata
108 ele­men­tów puzzli
wszyst­ko zapa­ko­wa­ne w prak­tycz­nym pudeł­ku z solid­ne­go kar­to­nu, z paskiem do przenoszenia
weso­ła i kre­atyw­na zaba­wa dla całej rodziny

Dla dzie­ci powy­żej 3 lat.