Duży obrotowy stojak do zdobienia ciast TORTOKARUZELA

65.79 

SKU: DA26951 Kategoria:

Opis

TORTOKARUZELA duży obro­to­wy sto­jak do zdo­bie­nia ciast z anty­po­śli­zgo­wą sili­ko­no­wą kra­wę­dziąw dol­nej czę­ści. Wyko­na­no z utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku. Śred­ni­ca 27,5 cm, wyso­kość 10 cm.

Z tacą możesz OBRACAĆ aż o 360°.Wykorzystasz ją do zdo­bie­nia i deko­ro­wa­nia tortów.
   

 

Możesz ją tak­że zasto­so­wać do ser­wo­wa­nia goto­wych tor­tów, plac­ków, ciast, babek, cup­ca­ków, makro­ni­ków i sło­nych pyszności.

Możesz na niej ozda­biać i kroić.