Rozsmarowująca łopatka / szpatułka do łatwego rozprowadzania kremów i polew

12.90 

SKU: DA26842 Kategoria:

Opis

Roz­sma­ro­wu­ją­ca łopatka/szpatułka do łatwe­go roz­pro­wa­dza­nia kre­mów, ze sta­li nierdzewnej,uchwyt z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku. Dłu­gość 36,5 cm, powierzch­nia roz­sma­ro­wu­ją­ca 19,5 x 3 cm.

 

wyko­rzy­stasz ją do roz­pro­wa­dza­nia krémów, mar­mo­la­dy, polew cukier­ni­czych, do wyrów­na­nia nie­rów­no­ści, a tak­że do ser­wo­wa­nia wyro­bów cukierniczych