Uniwersalna obieraczka z poprzecznym ostrzem

7.49 

SKU: DA26901 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­na obie­racz­ka z poprzecz­nym ostrzem i prak­tycz­nym otwo­rem do zawieszenia.Połączenie pla­sti­ku i sta­li nie­rdzew­nej, ostrze ok. 5 cm, dłu­gość 12,5 x szer. 6 cm.