CYTRYNOWNIK ręczna dźwigniowa wyciskarka/ praska do cytryn i limonek

18.90 

SKU: DA26971 Kategoria:

Opis

CYTRYNOWNIK, ręcz­na dźwi­gnio­wa wyciskarka/ pra­ska do cytryn i limonek,z solid­ne­go odpor­ne­go pla­sti­ku. Dłu­gość 19,5 cm, sze­ro­kość 6 cm.

 

 

Łatwo i szyb­ko zyskasz mak­si­mum soku z cytryn oraz limo­nek bez pestek czy resz­tek owoców.
Dzię­ki mecha­ni­zmo­wi dźwi­gnio­we­mu wyci­śniesz miąższ łatwiej i dokład­niej niż z kla­sycz­ny­mi wyciskarkami.
Owo­ce prze­krój na pół i włóż do pra­ski prze­kro­jo­ną czę­ścią do dołu, naci­śnij I GOTOWE!