Miska 1000 ml, z mocnego tworzywa sztucznego

12.90 

SKU: DA94501 Kategoria:

Opis

Pięk­na i kolo­ro­wa miska do poda­wa­nia sała­tek warzyw­nych czy owo­co­wych i makaronów.Naczynia te doce­nią rów­nież mamy- kolo­ry są odpo­wied­nie wła­śnie dla dzieci!
Miska o obję­to­ści 1000 ml z trwa­łe­go plastiku,wymiary: 19 x 18,5 x 8,5 cm.
Odpo­wied­nia do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamrażarki.
Paste­lo­we kolo­ry na zewnątrz, bia­łe wnętrze.