KRZYWAK, rogowa szczotka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc

18.90 

SKU: DA26574 Kategoria:

Opis

Naroż­na szczot­ka do czysz­cze­nia trud­no dostęp­nych miejsc.Wykonana z odpor­ne­go pla­sti­ku. Dłu­gość 21 cm.

Eks­tra dłu­gie wło­sie 4 cm do czysz­cze­nia trud­no dostęp­nych miejsc.

 

wyko­rzy­stasz do czysz­cze­nia wąskich prze­strze­ni mię­dzy bate­rią a umy­wal­ką lub pod kra­wę­dzią musz­li WC