DŁONIOSZCZOTKA, okrągła szczotka do czyszczenia powierzchni

9.90 

SKU: DA26575 Kategoria:

Opis

Okrą­gła szczot­ka do czysz­cze­nia powierzch­ni. Dłu­gość ok. 10,5 cm, śred­ni­ca plast. czę­ści 5,5 cm(włosia 7 cm), śred­ni­ca powierzch­ni czysz­czą­cej 7 cm, dłu­gość wło­sia 2,5 cm.

 

wyko­rzy­stasz np. do naczyń, garn­ków, ale tak­że umy­wal­ki i wanny.…