Podróżny pojemnik na mydło, plastikowy

15.37 

SKU: DA26061 Kategoria:

Opis

Podróż­ny pojem­nik na mydło z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku, u góry prak­tycz­ne wypustki,które moż­na wyko­rzy­stać do odkła­da­nia mydła pod­czas użytkowania.
Wymia­ry: 7,8 x 7,8 x 3,7 cm (wymia­ry wewnętrz­ne 7,5 x 7,5 cm).