Piętogilotyna do usuwania zrogowaciałego naskórka

24.29 

Opis

Sto­suj na sto­py, a zwłasz­cza pię­ty. Z wymien­ny­mi dwu­stron­ny­mi ostrza­mi- 10 sztuk w zesta­wie. Kon­struk­cja ze sta­li nie­rdzew­nej. Dłu­gość: 15 cm, sze­ro­kość: 3 cm.
SZYBKOSKUTECZNIE USUWA STWARDNIAŁY NASKÓREKODCISKI. PO UŻYCIU PIĘTY OSZLIFOWANEWYGŁADZONE. Łatwy pedi­cu­re w zaci­szu domu.
Ma takie samo zasto­so­wa­nie na skó­rze jak pumeks.
Pumeks, pedi­cu­re, do pięt, zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka, popę­ka­nych pięt.