Poduszka do wanny, z miękkiego mikrowłókna

27.90 

Opis

Wymia­ry: ok. 37 x 20 x 15 cm.• z mięk­kie­go mikrow­łók­na• zdej­mo­wa­na poszew­ka, któ­rą moż­na prać w 60 °C• wewnętrz­na część jest nadmu­chi­wa­na, możesz regu­lo­wać mięk­kość poduszki.