Silikonowa łyżka z okrągłym otworem

19.75 

SKU: DA25861 Kategoria:

Opis

SILIKONOWA łyż­ka z ​​okrą­głym otwo­rem i solid­nym meta­lo­wym wzmocnieniem.Długość: 28 cm.

 

 

Okrą­gły otwór w łyż­ce naj­le­piej spraw­dza się przy mie­sza­niu deli­kat­nych sosów i wyra­bia­niu cia­sta. Skład­ni­ki są mie­sza­ne szyb­ciej i dokład­niej, cia­sto będzie bar­dziej napowietrzone.
Uży­jesz przy pie­cze­niu i goto­wa­niu, tak­że do powierzch­ni nieprzywierających …
Do użyt­ku do 70 ° C