SILIKONOWA FOLIA do żywności

12.90 

SKU: DA30841 Kategoria:

Opis

SILIKONOWA FOLIA na żyw­ność, kwa­dra­to­wa, trans­pa­rent­na. Wymia­ry: 19 x 19 cm.

CHRONI JEDZENIE PRZED WYSUSZENIEM CZY SCZERSTWIENIEM !

Folia sili­ko­no­wa 19 x 19 cm

wystar­czy nacią­gnąć na miskę, gar­nek, pojem­nik czy pudeł­ko = potra­wy są chro­nio­ne, a zawar­tość nie wysy­pie się ani nie wyleje!
moż­na sto­so­wać też bez­po­śred­nio na żyw­ność, taką jak pokro­jo­na cytry­na czy  poma­rań­cza, żeby się nie zsychała
nada­je się do lodów­ki, zamra­żar­ki i mikrofalówki
łatwo umy­jesz wodą oraz środ­kiem do ręcz­ne­go zmy­wa­nia naczyń

DOSKONALE UTRZYMA JEDZENIE, OWOCEWARZYWA ŚWIEŻE!

 

BARDZO ELASTYCZNE I ROZCIĄGLIWE= łatwo dopa­su­ją się do pra­wie każ­de­go pojemnika!

 

ZAMIAST FOLII SPOŻYWCZEJ!

zamiast jed­no­ra­zo­wych nie­eko­lo­gicz­nych folii zasto­su­jesz zmy­wal­ne sili­fo­lie wie­lo­krot­ne­go użytku