RYŻOFFKA duża łyżka do ryżu

18.90 

SKU: DA7571 Kategoria:

Opis

Wyko­na­na z moc­ne­go utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z sili­ko­no­wą powierzchnią.Wymiary: 7 x 4 x 21 cm.
Spe­cjal­na nie­przy­wie­ra­ją­ca łyż­ka do nabie­ra­nia i poda­wa­nia ryżu, risot­to, zapie­ka­nek ryżo­wych itd.Silikonowa powło­ka nie uszko­dzi powierzch­ni nieprzywierających.
Nigdy wię­cej oble­pio­nych kla­sycz­nych cho­chli i łyżek z zaschnię­ty­mi pozo­sta­ło­ścia­mi ryżu!