Nasza legendarna łyżka kuchenna z silikonu z metalowym rdzeniem

30.81 

SKU: DA39002 Kategoria:

Opis

Goto­wa­nie sta­nie się jesz­cze przy­jem­niej­sze dzię­ki naszej legen­dar­nej sili­ko­no­wej łyż­ce kuchen­nej z meta­lo­wym rdze­niem i dziurą!