SILIBOX JEDZENIOTRANSPORTER 2w1

30.81 

SKU: DA25011 Kategoria:

Opis

DOSKONAŁY SILIBOX JEDZENIOTRANSPORTER 2w1 (600 ml + 800 ml) ze spe­cjal­ną pokryw­ką z sili­ko­no­wą uszczel­ką i pojem­ni­kiem na sztuć­ce (skła­da­ny wide­lec i łyż­ka wewnątrz), z czte­re­ma klip­sa­mi do zamy­ka­nia , wewnątrz pudeł­ko podzie­lo­ne na czę­ści (każ­da część ma swo­je uszczelnienie).Wykonane z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Nada­je się do zmy­wa­rek, mikro­fa­ló­wek (bez pokry­wek) i lodó­wek i zamrażarek.Wymiary:  22 x 16 x 7 cm. Dłu­gość roz­ło­żo­ne­go widel­ca i łyż­ki 13,5 cm.

 

 

Zamy­ka­na prze­gród­ka na sztuć­ce (w zesta­wie skła­da­ny wide­lec i łyżka).
Miej­sce wyko­rzy­stasz rów­nież na: tatar / majo­nez / sos w worecz­ku, posyp­kę (kakao, cukier, cyna­mon), grzan­ki, przy­pra­wy, sól, pieprz, ser­wet­kę, wykałaczkę…