Duobox 500ml+300ml, pojemink

10.90 

SKU: DA83561 Kategoria:

Opis

Pojem­nik wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, utrzy­mu­je jedze­nie w świe­żo­ści. Lunch box jest podzie­lo­ny wewnątrz na dwie czę­ści: 500 ml i 300 ml. Ide­al­ny dla osób na diecie.
Wymia­ry: dł. 24,2 x szer.16,1 x wys. 5,2 cm.
Ide­al­nie nada­je się na dru­gie śnia­da­nie do pracy.